|
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne och biämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen. På denna sida kan du läsa mera om huvud- och biämnesvalet.
|
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne och biämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen. På denna sida kan du läsa mera om huvud- och biämnesvalet.
|
På den här sidan har vi samlat länkar till alla Hankens huvudämnen du kan välja mellan när du söker in till Hankens magisterutbildning i ekonomi. Vilket ämne väljer du?
|
Hankens doktorsprogram.
|
Huvudämnena har möjlighet att gallra bland de sökande på basis av de sökandes tidigare forskningsframgång, tidigare studieprestationer och -framgång i det tilltänkta huvudämnet, forskningsinriktning samt övriga kriterier, såsom test av olika slag, intresse för och möjlighet till heltidsstudier och eventuell intervju.