|
Inom ramen för kursen Individuell studieplan (1 sp) gör du i slutet av första studieåret upp en studieplan över den återstående delen av dina kandidatstudier. En av de viktigaste delarna i den är att välja huvudämne.
|
På denna sajt kan du läsa om hur du ska gå tillväga ifall du vill byta huvudämne.
Tags
|
Hankens forskarutbildning.