|
På denna sajt kan du läsa om hur du ska gå tillväga ifall du vill byta huvudämne.
Tags
|
Huvudämnesvalet sker i slutet av första studieåret och du gör upp en studieplan över den återstående delen av dina kandidatstudier. En av de viktigaste delarna i den är att välja huvudämne.
|
På den här sidan har vi samlat länkar till alla Hankens huvudämnen du kan völja mellan när du söker in till Hankens magisterutbildning i ekonomi. Vilket ämne väljer du?
|
Hankens forskarutbildning.
|
Huvudämnena har möjlighet att gallra bland de sökande på basis av de sökandes tidigare forskningsframgång, tidigare studieprestationer och -framgång i det tilltänkta huvudämnet, forskningsinriktning samt övriga kriterier, såsom test av olika slag, intresse för och möjlighet till heltidsstudier och eventuell intervju.