GMAT och GRE

Graduate Management Admission Test (GMAT) och Graduate Record Examination (GRE).

GMAT (Graduate Management Admission Test) och GRE (Revised) General Test (Graduate Record Examination) är test som mäter allmän verbal, matematisk och analytisk förmåga. Testen används allmänt av handelshögskolor vid antagningen av både magister- och forskarstudier.

På hemsidorna för GMAT och GRE finns mycket läsvärd information om hur man kan förebereda sig för testet. Det lönar sig att studera innan man avlägger testet. På det sättet förbereder man sig på hur testen är uppbyggda och hur man skall fördela den tid man har till förfogande under avläggandet. På GMACs sida "About the GMAT exam" finns mycket läsvärt material. GMAC har även en handbok som man kan ladda ner:

 

GMAT-Handbook

På båda sidorna finns även gratis test som man kan göra.

Mera information om GRE-testet: ETS/GRE
Mera information om GMAT-testet: www.mba.com och www.gmac.com

Akademiska rådet vid Hanken har fastställt en indikativ gräns för GMAT-/konverterat GRE-resultat som är 600. Tröskelvärdet är inte en explicit gräns. En sökande som uppvisar betydande styrkor i andra delar av sin ansökan kan beaktas även om tröskelvärdet underskrids. Testen innehåller olika delar och endast vissa av dem räknas till den totala poängsumman. Märk att Hanken ändå beaktar hela testresultatet och tar hänsyn till alla de olika delarna, även de skrivdelar som faller utanför poängsumman. Skrivdelarna poängsätts separat och både poängen och essäsvaret syns på det officiella testresultatet.

Det officiella testresultatet skall sändas direkt till Hanken från testarrangören. Testet skall vara giltigt och avklarat före ansökningstidens utgång, och du skall också beställa det officiella testresultatet till Hanken före ansökningstidens utgång (även om du avlagt testet tidigare, testets giltighetstid är fem (5) år). Bifoga gärna även ett inofficiellt testresultat till din ansökan. Ange i ansökningsblanketten det datum då testet avlagts, eller det datum då testet kommer att avläggas före ansökningstidens utgång.

GRE testarrangör i Finland: Fulbright Center
GMAT testarrangör i Finland: SwanIT Oy (LGF)

Ange dessa koder för att få testresultatet skickat direkt till Hanken:
GMAT: NRC-QZ-38
GRE: 8433