Workshop: e-tentamen med Exam

Rum
A407 och Adobe Connect
Vi går igenom hur man skapar en e-tentamen med Exam, hur det ser ut för studenterna, och kort om hur mognadsprov behandlas.

På workshoppen skapar du en e-tentamen, lär dig om olika typers frågor och tentamen, hur du publicerar tentamen samt hur det ser ut från studerandes sida. Mognadsprov berörs kort som specialfall av e-tentamen.

Vi går också kort igenom de regler som gäller och hur övervakningen sköts.

Workshoppen är i Helsingfors, A407, men kan också följas med via Adobe Connect länken:

https://connect.funet.fi/hanken-teaching-skills/

Har du frågor e-posta e-tent@hanken.fi

Lärare: Kicka och Kaie