Moodle för lärare

I Moodle kan du dela med dig av din kursinformation och material, länka till elektroniska artiklar, bädda in videon, skapa quiz och inlämningsuppgifter, integrera plagiatkontroll m.m.


Moodle är systemet du kan använda för att hantera kursmaterial, information till studerande under kursens gång och för inlämning av arbeten. Det finns också många möjligheter att skapa olika typs övningsuppgifter och diskussioner. Också kursutvärderingen sker i Moodle via Sparkmodulen.

Via Moodle kan du hålla din epost skilt från all kurskommunikation. Du loggar in i kursen då du undervisar, dvs tittar på arbeten och kommunicerar med dina studerande och behöver däremellan inte hålla reda på epost som berör specifika kurser. Arbetena hålls organiserat på ett ställe. Du kan också hålla reda på delprestationer, ge uppgifter, chatta, ha en kurswiki m.m.

Adressen är https://moodle.hanken.fi och inloggning sker via Shibboleth (Hanken id och lösenord). Utseendet är responsivt, vilket betyder att Moodle fungerar hyfsat också i mobila apparater.

E-posta moodle-help@hanken.fi om du behöver hjälp, vill ha in en ny kurs, få de behövliga rättigheterna för administration av de egna kurserna eller hjälp att bygga upp kurser. En grundkurs i Moodle rekommenderas starkt innan du tar ibruk systemet. Korta basanvisningar med bilder hittar du längst ner på denna sida.

Kursbottnar skapas automatiskt i Moodle från Sisu. Alla kurser som har studiemoment i Sisu får en tom kurssida i Moodle. Den lärare som är angiven i Sisu är satt som lärare på kursen. Finns det flera lärarnamn i Sisu är de andra lärarna också med.

  1. Lärare kan själva enkelt kopiera sina kurser från föregående år, se instruktionerna nedan.
  2. Lärare kan också be om kopiering av sina gamla kurser via schema-blanketten eller moodle-help@hanken.fi men får då vänta lite längre.
     
  3. Vill du ha en kopia av någon annans kurs måste den andra läraren ta kontakt med moodle-help@hanken.fi

Kursen blir synlig för studenterna när du som lärare väljer att visa kursen för dem (under kursinställningar). Ingen annan än du kan veta när kursen är klar att publiceras för studenterna, när introtexten är rätt och Syllabus på plats.

Många jobbar mycket på sina kurser innan de släpper in studenter, därför lönar det sig att ha en skild kursnyckel för självregistrering. Du kan publicera kursen så den syns i kurskatalogen, men ge en kursnyckel via självregistrering så att de kan registrera sig först när du delat ut nyckeln.
 

En kort video om var du hittar dessa olika funktioner i Moodles hanteringsverktyg (video på engelska)

Moodle har plagiatkontrollprogrammen Turnitin och Ouriginal integrerat, vilket betyder att studerande via en aktivitet i Moodle kan lämna in sina arbeten och samtidigt få dem plagiatkontrollerade.

För studerande underlättar det att använda plagiatkontroll den här vägen eftersom de då inte behöver lämna in arbeten som skall plagiatkontrolleras andra vägar, utan kan lämna in alla arbeten i Moodle.

I pdf-dokumenten nedan hittar du basinformation om

  • hur du öppnar din kurs inför undervisningsstarten, och stänger din kurs,
  • hur du väljer att studerande kan självregistrera sig på din kurs
  • hur du hanterar insättning av kursmaterial,
  • hur du information till studerande under kursens gång
  • hur du ger rättigheter till andra lärare
Tags