|
Tillgänglighetsutlåtandet innehåller information om tillgängligheten på Hankens webbplats samt kontaktuppgifter för ärenden gällande webbtillgänglighet.
|
Du som vill ha råd i hur du ska planera dina studier kan besöka studievägledningen på studiebyrån under mottagningstid.
|
I sin strategi är Hanken starkt engagerad i att främja jämställdhet, mångfald, inkludering och tillgänglighet.