|
Du som vill ha råd i hur du ska planera dina studier kan besöka studievägledningen på studiebyrån under mottagningstid.