|
I sin strategi är Hanken starkt engagerad i att främja jämställdhet, mångfald, inkludering och tillgänglighet.