|
Här listar vi frågor och svar om Sisu. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga här eller på de andra instruktionssidorna kan du kontakta oss på sisu-student@hanken.fi för att få hjälp med att använda Sisu. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.
|
Du som vill ha råd i hur du ska planera dina studier kan besöka studievägledningen på studiebyrån under mottagningstid.
|
Information om vårens kurs om studieteknik på Hanken.