|
Du som vill ha råd i hur du ska planera dina studier kan besöka studievägledningen på studiebyrån under mottagningstid.
|
Information om vårens kurs om studieteknik på Hanken.