|
16.06.2022
Månatlig uppdatering av servrarna
|
03.06.2022
Månatlig uppdatering av servrarna
|
06.05.2022
Månatlig uppdatering av servrarna
|
Datacentralen genomför byte av webbservern torsdag 24.2 kl. 18-22.
|
24.02.2022
Datacentralen genomför byte av webbservern torsdag 24.2 kl. 18-22.
|
04.03.2022
Månatlig uppdatering av servrarna
|
16.02.2022
Det trådlösa WiFi-datanätverket i Vasa kommer att förnyas under 2022. Planeringsarbetet inleds med mätningar i samtliga utrymmen 16-17.2.
|
Datacentralen utför servicearbeten torsdagen den 24 februari. Arbetet kommer att medföra störningar och avbrott i datatrafiken från Vasa-kontoret.
|
24.02.2022
Datacentralen utför servicearbeten torsdagen den 24 februari. Arbetet kommer att medföra störningar och avbrott i datatrafiken från Vasa-kontoret.
|
12.05.2022
Månatlig uppdatering av servrarna