| IT-info
IT-info
|
Teams kan användas för grupper och enheter för att samarbeta inom ett team - kurs i januari 2020
Tags
|
Hanken har förnyat sin webbsida! Förnyelsen omfattar såväl design, sidstruktur som webbplattform.
|
13.12.2019
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.
|
Klicka inte på okända länkar!