|
Avlägg kurser inom logistik på Hanken, och efter att du har avlagt tillräckligt många kan du bli antagen till magisternivån!
|
Avlägg kurser på engelska inom immaterialrätt, med möjlighet att bli antagen till IPL inriktningen inom Hankens engelskspråkiga magisterutbildning!
|
Avlägg studier inom handelsrätt på magisternivå.