|
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne och biämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen. På denna sida kan du läsa mera om huvud- och biämnesvalet.