|
Huvudämnesvalet sker i slutet av första studieåret och du gör upp en studieplan över den återstående delen av dina kandidatstudier. En av de viktigaste delarna i den är att välja huvudämne.