|
Inom ramen för kursen Individuell studieplan (1 sp) gör du i slutet av första studieåret upp en studieplan över den återstående delen av dina kandidatstudier. En av de viktigaste delarna i den är att välja huvudämne.