|
Lista på system som använder sig av Shibboleth inloggning, samt HAKA-klassificering av användare enligt roll
|
Alla måste ha ett användar-id för att kunna komma åt nät, system, dator etc på Hanken.