|
Du måste kunna identifiera dig med pass, officiellt Id eller elektroniskt med finska bankkoder för att kunna ta emot ditt Användar-Id för Hankens nätverk. och byta lösenord innan du utnyttjar ditt användar-id.
|
Alla måste ha ett användar-id för att kunna komma åt nät, system, dator etc på Hanken.