|
Lista på system som använder sig av Shibboleth inloggning, samt HAKA-klassificering av användare enligt roll