|
Alla måste ha ett användar-id för att kunna komma åt nät, system, dator etc på Hanken.
|
Utbildningen, studerandes ställning och olika studieärenden regleras genom lagstiftning och Hankens interna bestämmelser.