|
31.01.2024
Kom till Foajén och träffa Fazer!
|
12.10.2023
Besök Fazers Experience Centre i Vanda för magisterstudenter inom marknadsföring, finansiell ekonomi eller redovisning
|
Hanken har tagit emot en donation av Fazer-koncernen på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.