|
Hanken har tagit emot en donation av Fazer-koncernen på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.