| Bloggar
Bloggar
|
Dessa turbulenta tider har haft en positiv inverkan på privata, offentliga, statliga samt civila aktörers kreativitet.
|
Under Covid-19 börjar pågående diskussion förvandlas till konfrontation – vem ska man skylla på då någonting görs eller inte görs, vad är rätt och vad är fel, vad är sant och vad är falskt.
|
Den finländska forskningen inom marknadsföring har utvecklats från att tjäna det allmänna målet att informera en internationell publik om Finlands utveckling, dess ekonomi, konsumenter och företag.
|
Jag föreslår att vi från och med nu bokar möten att ta 45 minuter istället för en timme alltid då det är möjligt.
|
Coronapandemin har visat att det är möjligt att arbeta hemifrån fem dagar i veckan. Men frågan är om det är idealiskt? Fortsatta restriktioner och risken för en andra våg av coronapandemin kan göra hösten på arbetsplatserna på många sätt tyngre än våren.
|
Hur blir man entreprenör eller mer drivande i allmänhet? Lärande genom erfarenhet, kort uttryckt detsamma som att lära genom att göra (och reflektera över det du gjorde), eller helt enkelt ”ge sig ut i verkligheten”, är kanske det tänkesätt som är mest dominerande inom dagens entreprenörsutbildningar.
|
I den utsträckning som covid-19-pandemin kan förändra vissa grundläggande mönster i konsumentbeteenden måste företagen noga överväga hur de kan anpassa sin marknadsstrategi och taktik i enlighet med detta.
|
Målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) ingår i FN:s 15-årsplan Agenda 2030 för att främja en hållbar global utveckling. Hanken har utvecklat en MOOC, en online-kurs öppen för alla, om de globala målen och hur vi kan arbeta för att uppnå dessa. Kursen startar på den sociala utbildningsplattformen FutureLearn den 31 augusti. Denna text är en del av denna MOOC och en förhandstitt på några av de frågor vi kommer att ta upp på kursen. Som en del av att lära oss hur de globala målen hanterar miljödimensionen av hållbarheten reflekterar vi över vilka åtgärder som krävs för en miljömässig hållbarhet:
|
Vi övergår från den dominerande Budskapslogiken till en reviderad logik: Lärandelogiken.
|
För en tid sedan fick jag alltid mentorskapet för samtliga asiatiska masterstudenter, även om ämnet inte var bekant för mig. Jag frågade varför och svaret var att ”du är ju så bra med asiater”.