Arbetsgrupp för hållbarhet

Hållbara campus aktiviteter och våra framsteg mot koldioxidneutralitet övervakas av en hållbarhetsarbetsgrupp som tillsattes våren 2021.


Arbetsgruppen stöder arbetet som görs av hållbarhetsteamet.