Personer Helena Strandell

Helena Strandell

Titel

Planerings- och utvecklingschef

Hanken room

A206

Department

Rektorsämbetet (Helsingfors)