| 05.10.2016

South Florida-professor James Stock gästar Hanken

Professor James Stock forskar hela hösten 2016 och 2017 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.

Professor Stock har bedrivit en omfattande forskning i logistik och är för närvarande professor i marknadsföring vid University of South Florida i Tampa. Hans forskningsprojekt vid Hanken fokuserar på bästa praxis inom hållbar logistik i Finland.-Mitt främsta mål under mina två sejourer här vid Hanken är att fullfölja Fulbright- forskningsprojektet om hållbar logistikpraxis inom finska företag. Jag kommer också att hålla ett doktorandseminarium (Reverse Logistics and Supply Chain Sustainability) nu i höst, konstaterar Stock.Läs mera om James Stock på hans webbsida:http://www.usf.edu/business/documents/contacts/cv-stock-james.pdfAvtalet mellan Hanken och Fulbright Center gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle. Under åren 2016-2017 kommer totalt fem Fulbright-Hanken Distuingished Chairs att vistas på Hanken.Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.