Frukostseminarium med John Broussard

Date
Place:
Helsinki
Room
Auditorium Futurum
Gästande Associate Professor John Broussard från State University of New Jersey kommer att presentera sin forskning.

John Broussard talar under rubriken: Extreme Finance: Applications to Risk Management and Asset Allocation.-Inom investeringsvärlden har vi lärt oss att risker driver på avkastning. Definitionen av risk är dock problematisk. Min presentation ger en alternativ syn på risk: extrema skiftningar i priset på tillgångar och hur man kan tillämpa en statistisk teknik för att beräkna extremvärden på finansmarknaden, säger  Broussard.John Broussard är gästande forskare vid Hanken inom ramen för Fulbright-avtalet. Till hans forskningsområden hör finansiell riskhantering och internationella finansmarknader. Broussard har samarbetat med finländska akademiker i över 20 år.Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.  Frukostservering för dem som anmält sig.
Anmäl dig via den här länken senast 11.11 kl. 16.OBS! Vänligen anmäl dig till info@hanken.fi om anmälningslänken ovan inte fungerar.