| 01.09.2017

Srinivas Talluri gästande Fulbright-forskare på Hanken

Professor Srinivas Talluri från Michigan State University i East Lansing forskar på Hanken fram till slutet av september. Utbytet sker inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center.

Professor Talluri forskar främst inom risk i försörjningskedjor, strategisk upphandling, köpar-säljar relationer, och hantering

srinivas_talluri.jpg

av teknologi och evaluering av prestanda. På Hanken kommer han att fokusera på gränssnittet mellan risk och hållbarhet i försörjningskedjor. Tanken är att identifiera luckor som forskare kan ta i beaktande vid fortsatt forskning. -Under min vistelse på Hanken har jag kunnat skapa forskningssamarbete, speciellt med fokus på mitt nuvarande forskningsprojekt, både med lektorer och med doktorander. Det här kommer att utmynna i publikationer i forskningstidskrifter, säger Srinivas Talluri.Professor Talluri kommer att föreläsa kring sin forskning den 18 september 2017 under rubriken Risk and Sustainability in Supply Chains: A Review and Future Research Directions. Seminariet är öppet för alla intresserade. Mera information om seminariet och anmälningar här.Läs mera om Srinivas på hans webbsida.Avtalet mellan Hanken och Fulbright Center gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle. Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.