| 22.08.2017

Kristina Heinonen gästande Fulbright stipendiat i Boston

Kristina Heinonen, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring, kommer att forska vid University of Massachusetts Boston i USA under vårterminen 2018.

 Utbytet

kh.jpg

sker inom ramen för Fulbright Finland Foundations största stipendieprogram ASLA-Fulbright. Kristina forskar främst i teknologibaserade tjänstestrategier, kunddriven marknadsföring, och strategier för värdeskapande.-Som Fulbrightstipendiat är min roll att bygga nätverk mellan USA och Finland och agera ambassadör för Finland, finsk kultur och finska näringslivsintressen, säger Kristina.Hon kommer att samarbeta med tjänstestrategiforskare i Boston och dess närområden och fokusera på forskning inom nya teknologier och tjänsteinnovationer i USA.-Jag kommer att undersöka digitalisering och serviceteknologi i USA och tillämpa kunskapen i finska och nordiska förhållanden, uppger Kristina.Fulbright Finland Foundation är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stöda internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland. Fulbright Finland stöder forskare som söker globala lösningar på framtidens utmaningar.Fulbright Finlands verksamhet finansieras av det finska Undervisnings- och kulturministeriet, USA, Kanada och en stödstiftelse som grundats av regeringarna i Finland och Förenta staterna. En växande andel av Fulbright Centers stipendier bekostas i samarbete med privata stiftelser och finländska högskolor.För läsåret 2017-2018 utdelades totalt 34 Fulbright forskningsstipendier, varav tre ASLA-Fulbright stipendier för äldre forskare. Tidigare Fulbright Finland stipendiater är bl.a. Bengt Holmström, Max Jakobsson och Kaj Franck.