Kick-off för Mentorskapsprogrammet 2024 i Helsingfors

Plats
Helsingfors
Rum
Maxen
Hankens Mentorskapsprogram 2024 banner med dekorativ bild
Välkommen på kick-off för Mentorskapsprogrammet 2024!

Varje år erbjuder Hanken ett mentorskapsprogram på svenska och ett på engelska. Programmet erbjuds åt studerande som är på slutrakan av sina studier, samt nyutblivna alumner och det är Hankens alumner som ställer upp som mentorer.

Årets mentorskapsprogram på svenska och engelska i Helsingfors kör igång med en introducerande träff där deltagarna får höra hur programmet är uppbyggt och vad de kommer att uppleva under programmet 2024. Evenemanget är endast för anmälda deltagare som meddelats om att de fått en match med mentor/adept (deltagarna meddelas per epost i början av december).

Du kan läsa mera om Mentorskapsprogrammet här.

Vid frågor, vänligen kontakta mentorship@hanken.fi.