Introduktionsdagar och terminsstarten

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.

Under introduktionsdagarna för kandidatstuderande 24.8, 25.8 och 28.8.2023 får du all information som du behöver för studiestarten. Efter introduktionsdagarna känner du till allt du behöver veta om bland annat kurser, läsordning, Hankens utrymmen och service för studerande.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier. 

Du som valt tyska som främmande språk ska dessutom delta i ett nivåtest i tyska tisdagen 29.8. Även de som inte läst någon tyska alls tidigare ska delta i nivåtestet.

Undervisningen i kurser inleds 4.9.2023. Inskriptionen äger rum 4.9 kl. 14.00 i Helsingfors och 5.9 kl. 13.00 i Vasa (läs mera om inskriptionen längre ner på sidan).

Torsdag 24.8 kl. 9.00-14.00 gemensamt för Helsingfors och Vasa i Teams

9.00        Studievägledarna hälsar välkomna

9.10        Lärarnas hälsning

9.30        Examensstrukturen

9.45        Paus

10.00      Första årets studier, studieverktyg, tenter, examinariumregler, individuella arrangemang i studierna

11.00      Akademisk etik och AI

11.15      Två studerandes syn på studierna

11.35      Lunchpaus

12.30      Allmän IT-information

13.00      Biblioteket informerar

13.30      Kursen 0001 Introduktion till akademiska studier

13.45      Tjänster för studerande

14.00       Avslutning för dagen
 

Fredag 25.8 kl. 9.00-14.30 på plats vid Hanken i Helsingfors (Arkadiagatan 22)

Ta med egen dator samt ID-bevis till Hanken!

9.00         Alla samlas i festsalen – Studievägledarna hälsar välkomna

9.05         Rektors hälsning

 

Gulisgrupp 1-6

9.30        Program i auditorium Maxen

               Moodleövningar

               Paus

               Sisu: kursanmälan och studieplan

11.45      Lunchpaus

12.35      Samling i festsalen

               Uppförandekod & område fritt från diskriminering

13.20      Träffa dina tutorer och gulisgrupp + rundtur i Hankens utrymmen

14.30       Avslutning för dagen

 

Gulisgrupp 7-11

9.30        Program i festsalen

               Uppförandekod & område fritt från diskriminering 

10.05      Träffa dina tutorer och gulisgrupp + rundtur i Hankens utrymmen

11.15      Lunchpaus

12.10      Program i auditorium Maxen

               Moodleövningar

               Paus

               Sisu: kursanmälan och studieplan

14.30      Avslutning för dagen
 

Måndag 28.8 kl. 9.00-14.00 på plats vid Hanken i Helsingfors

Ta med egen dator till Hanken om du ska delta i sessionen kl. 11.30 eller 12.30!

9.00      Program i festsalen

             Hälsning från Studentkåren och tutorerna

             Hälsning från SHS Kylli

             Paus

10.10    Välmående och hållbarhet

11.15    Sammanfattning inför nästa vecka

11.30    Lunchpaus

            Dagens program avslutas för dem som inte deltar i sessionen Tillgodoräkning av tidigare studier kl. 11.30 eller Information för antagna via Öppna universitetsstudier och överflyttare kl. 12.30

11.30   Tillgodoräkning av tidigare studier

            OBS! Antagna via ÖPU-leden samt via officiell överflyttning från annan högskola deltar inte i denna session, utan den som börjar kl. 12.30

12.30   Tilläggsinformation för antagna via Öppna universitetsstudier och överflyttare om studieplaneringen

14.00   Avslutning för dagen

 

Tisdag 29.8 NIVÅTEST I TYSKA i Teams för den som blivit anmäld till tyska som främmande språk

9.00     Tyska nivåtest grupp 1

10.30   Tyska nivåtest grupp 2

Instruktioner samt ditt personliga deltagarnummer skickas till din Hanken studerande-epost innan testet, kolla att du har fått mejlet!

 

Fredag 1.9 kl. 10.00-11.30 på plats vid Hanken i Helsingfors

10-11.30    Drop-in studievägledning i rum A210 - fråga vad du vill om studiestarten och få hjälp med din studieplan!

 

Torsdag 24.8 kl. 9.00-14.00 gemensamt för Helsingfors och Vasa i Teams

9.00     Studievägledarna hälsar välkomna

9.10     Lärarnas hälsning

9.30     Examensstrukturen

9.45     Paus

10.00    Första årets studier, studieverktyg, tenter, examinariumregler, individuella arrangemang i studierna

11.00     Akademisk etik och AI

11.15     Två studerandes syn på studierna

11.35     Lunchpaus

12.30     Allmän IT-information

13.00     Biblioteket informerar

13.30     Kursen 0001 Introduktion till akademiska studier

13.45     Tjänster för studerande

14.00     Avslutning för dagen

 

Fredag 25.8 kl. 9.00-16.00 på plats vid Hanken i Vasa (Biblioteksgatan 16)

Ta med egen dator samt ID-bevis till Hanken!

9.00       Samling i aulan vid huvudingången

              ID-koll, nycklar & annan viktig information

9.15       Program i auditorium 142

              Prorektors hälsning

              Studieservice, kom ihåg inför period 1 & tillgodoräkning

              Hjälpmedel för studerande med specialbehov

              Paus

              Välmående

12.30     Lunchpaus

13.30     Program i auditorium 142

             Carbon Footprint and Neutrality Target 2030

             SSHV Kylli

             Paus

             Sisu: kursanmälan och studieplan

15.00    Hälsning från Studentföreningen SSHV

             Träffa dina tutorer och gulisgrupp + rundtur i Hankens utrymmen

16.00    Avslutning för dagen

 

Måndag 28.8 kl. 9.45-15.40 på plats vid Hanken

Ta med egen dator!

9.45       Program i auditorium 142

              Hanken ABC

Grupp 1:

10.00    Moodle, Office-365 och Teamsövningar i rum 307

11.30    Lunch

12.30    Sisu-workshop i rum 236

14.00    Program i auditorium 142

             Hankens uppförandekod och studentrekrytering

             ÅAU Sports

             Studievägledarnas frågetimme

15.40    Avslutning för dagen

Grupp 2:

10.00    Sisu-workshop i rum 236

11.30    Lunch

12.30    Moodle, Office-365 och Teamsövningar i rum 307

14.00    Program i auditorium 142

             Hankens uppförandekod och studentrekrytering

             ÅAU Sports

             Studievägledarnas frågetimme

15.40    Avslutning för dagen

 

Tisdag 29.8 NIVÅTEST I TYSKA i Teams för den som blivit anmäld till tyska som främmande språk

9.00     Tyska nivåtest grupp 1

10.30   Tyska nivåtest grupp 2

Instruktioner samt ditt personliga deltagarnummer skickas till din Hanken studerande-epost innan testet, kolla att du har fått mejlet!

 

Fredag 1.9 kl. 13-15 på plats vid Hanken

13-15    Drop-in studievägledning på Studiebyrån, vån. 1 - fråga vad du vill om studiestarten och få hjälp med din studieplan!

I början av höstterminen ordnas årligen inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition, som markerar den officiella starten på läsåret. Inskriptionen äger rum 4.9 kl. 14.00 i Helsingfors och 5.9 kl. 13.00 i Vasa. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.