GDPR - hur berör det mig som lärare och forskare?

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
A411 (och ubicast stream)
Seminarium om dataskyddsförordningen GDPR. Allmänt, vad är GDPR? Hur inverkar det på mig som lärare och forskare på Hanken.

Den europeiska dataskyddsförordningen träder i kraft fullt ut i maj 2018. Inom forskning och undervisning och inom stödfunktionerna på Hanken sysslar vi dagligen med personuppgifter, som vi behöver kunna hantera rätt, och förstöra när vi inte behöver dem längre.

  • Vad är personuppgfiter?
  • Förpliktelser och rättigheter
  • Om hantering av personuppgifter och undervisning
  • Om hantering av personuppgifter och forskning

Program:

GDPR - hur berör det mig? Allmänt, och som lärare och forskare

På seminariet går vi igenom grunden som alla anställda på Hanken behöver kunna. Vi diskuterar speciellt frågeställningar ur undervisningens och forskningens synvinkel.

12:30 Vad är GDPR? 

Vad är personuppgifter? Vem är registerhållare? Rättigheter och skyldigheter.
Hankens jurist Dietmar Tallroth

13:00 GDPR på Hanken

Hur är arbetet upplagt, tidtabeller, vems ansvar?

Professor Matti Kukkonen, ordförande för styrgruppen för GDPR på Hanken

Kaffepaus

13:45 Personuppgifter i undervisning och forskning

Ur ett allmänt perspektiv (på finska): Allmänt vad är personuppgifter i undervisning och forskning? Hur skall jag behandla dem? När skall jag förstöra dem? Får jag överhuvudtaget spara dem länge efter kursen/forskningprojektets slut? Anonymisering, pseudonymisering, vad är det...

IPR-institutets forskningsdirektör Olli Pitkänen

Diskussion ledd av dataskyddsombudet

14:30 Dataskyddsombudets roll – vad gör ombudet, när skall man kontakta ombudet?

Hankens dataskyddsombud Urpo Kaila

14:50 Ett exempel på kartläggning av ett register

Datasäkerhetschef Ulf Pensar

Ubicaststreamens länk Live stream 12:30-15 Opens in new window :