Fulbright frukostseminarium med Fulbright-Hanken Distinguished Chair Craig Crossley

Plats
Helsingfors
Rum
A411
Fulbright Seminar with Craig Crossley
Välkommen på frukostseminarium med Fulbright Distinguished Chair Craig Crossley: "Leading with Integrity: The Profitable Path to Promotion". Frukosten serveras kl. 8 och seminariet hålls kl. 8.30-9.30. Vänligen anmäl dig via länken ovan.

Seminariet hålls på engelska och är öppet för Hankens alumner, studenter, personal och företagspartners.

Craig Crossley kommer att diskutera sin forskning kring vilken effekt etiskt ledarskap har på företagets finansiella resultat och på ledarnas karriärer. Han kommer också att dela med sig av sina insikter om hur man skapar forskningspartnerskap mellan universitet och industrin som möjliggör större vetenskaplig relevans och praktisk påverkan.  

Crossley är biträdande professor i ledarskap vid University of Central Florida. Han är internationellt känd för sin forskning om ledarskap, förtroende och etik, men också för att skapa samarbete mellan forskning och praktik. Han har jobbat med ett brett spektrum av affärspartners, från små familjeföretag till stora multinationella företag.

Under de senaste åren har det förekommit en hel del debatt och motsägelsefulla forskningsrön om hur HRM-policyer och ledarskapsstilar tillsammans påverkar företagets framgångar. På Hanken arbetar Craig Crossley på ett projekt med Hankenprofessorn Mats Ehrnrooth för att tydligare få fram effekterna och en större förståelse för hur man kan optimera ledarskap och HR-praxis för att förbättra både företagets framgångar och medarbetarnas välbefinnande.

- I dagens läge är det viktigt med forskning som vår då det finns globala trender inom HR och ökad internationell konkurrens om talanger. Med utgångspunkt i det arbete vi gjorde förra året ser jag fram emot att samarbeta med den stora gruppen forskare vid Hanken. Vi har goda möjligheter att få kontakt med yrkesverksamma på nya och spännande sätt för att samla in data och insikter som är avgörande för att öka vår förståelse och i slutändan få större akademisk framgång, säger Crossley.

Genom att tillämpa de bästa HR-metoderna och ledarskapsprinciperna kan man förbättra både företagets resultat och medarbetarnas välbefinnande, vilket kan underlätta för multinationella företag i Norden att attrahera och behålla de bästa talangerna.  

- Vår forskning har viktiga konsekvenser för hur företag konkurrerar i en alltmer global ekonomi med överhängande brist på talanger och en stor förändring av arbetets karaktär, särskilt inom kunskaps- och tjänstesektorerna, säger Crossley.

 

Läs mer om Craig Crossleys forskning här