|
Ansökningsperioden slut för alla studieprogram vid Hanken och visar att intresset för Hanken står starkt