|
Information om hur du närvaroanmäler dig för läsåret och var du får läsårsdekalen.