|
Hur du ska gå tillväga om du inte gjort läsårsanmälan i tid
|
Om du frånvaroanmäler dig kan du inte anmäla dig till kurser och tenter, avlägga prestationer eller utexamineras.
|
Information om hur du närvaroanmäler dig för läsåret och var du får läsårsdekalen.
|
Som examensstuderande ska du årligen närvaro- eller frånvaroanmäla dig senast 31.8.