|
Information om hur du närvaroanmäler dig för läsåret och var du får läsårsdekalen.
|
Som examensstuderande ska du årligen närvaro- eller frånvaroanmäla dig senast 31.8.