|
Hur du ska gå tillväga om du inte gjort läsårsanmälan i tid
|
Som examensstuderande ska du årligen närvaro- eller frånvaroanmäla dig senast 31.8.