Minna Kullas

Minna Kullas

Titel: 
Näringslivskoordinator
Title: 
Corporate Relations Coordinator (Vaasa)
Mobiltelefon: 
+358 50 535 0197
Intern telefon: 
704
E-post: 
minna.kullas@hanken.fi
Postadress: 
PB 287
65101
Vasa
Unit/subject:

External Relations (Vaasa)

Enhet/ämne:

Enheten för externa relationer (Vasa)

Job tasks:

- Coordinates the corporate connections and partnership activities of Hanken in Vaasa

- Arranges events intended for alumni and Partner companies in Vaasa

- Serves as a Hanken representative in several cooperative organizations in the Vaasa region

Arbetsuppgifter:

Arrangerar alumn- och partnerevenemang i Vasa

Koordinerar näringslivskontakterna och partnerverksamheten för Hanken i Vasa

Deltar som Hankens representant i olika samarbetsorganisationer i Vasa