Jannica Renman

Jannica Renman

Titel: 
Fundraising- och näringslivskoordinator
Title: 
Fundraising- och näringslivskoordinator
E-post: 
jannica.renman@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

External Relations (Helsinki)

Enhet/ämne:

Enheten för externa relationer (Helsingfors)

Job tasks:


Coordinates, takes part in planning and maps out fundraising activities, communicates with donors and co-ordinates grant processes bound to donors.
 

Coordinates, takes part in planning and communicates with Hanken’s partner businesses and business sector contacts.
 

Designs and formulates webb- and social media content for fundraising and business sector cooperation purposes.
 

Arranges and coordinates events and activities for Hanken’s partner businesses, donors and business sector contacts. 
 

Arbetsuppgifter:

Koordinerar, deltar i planering och kartlägger fundraisingaktiviteter,  kommunicerar med donatorer och samordnar stipendieprocesser knutna till donatorer.

Koordinerar, deltar i planering och kommunicerar med Hankens partnerföretag och näringslivskontakter.

Utformar innehåll till webb och sociala medier för fundraisingaktiviteter och näringslivssamarbeten.

Arrangerar och koordinerar evenemang och aktiviteter för Hankens partnerföretag, fundraising- och näringslivskontakter.