Susanna Paul

Susanna Paul

Titel: 
Karriärplanerare
Title: 
Manager, Career Services
Mobiltelefon: 
+358 40 352 1539
Intern telefon: 
539
E-post: 
susanna.paul@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

External Relations (Helsinki)

Enhet/ämne:

Enheten för externa relationer (Helsingfors)

Job tasks:

 

 

 • Leads and develops Career Services at Hanken
   
 • Helps with career related questions and supports the students in their career choices through executing career related events (Hanken Network Day, company presentations, seminars, case workshops, intensive days, Working Breakfasts etc.)
   
 • Markets Career Services activities and creates connected material (for e.g. advertisement boards, web, newsletters)
   
 • Responsible for the administration and decision making regarding internship grants
   
 • Responsible for the execution and reporting of alumni career surveys
   
 • Contact person in the Aarresaari network and for companies interested in contacting Hanken students through targeted communication
Arbetsuppgifter:

 

 

 • Leder och utvecklar Hankens karriärtjänster
   
 • Rådgör vid karriärrelaterade förfrågningar och stöder studerande i deras karriärval genom att verkställa karriärrelaterade seminarier och evenemang (Hanken Network Day, case workshops, företagspresentationer, mentorevenemang, intensivkurser, Working breakfasts etc.)
   
 • Marknadsför och informerar om Karriärtjänsters verksamhet (anslagstavla, webb, veckoutskick) och skapar material för detta
   
 • Ansvarar för och administrerar utdelningen av praktikstipendium
   
 • Ansvarar för placerings- och karriäruppföljning av alumner
   
 • Kontakperson i Aarresaari konsortiet och för företag som vill vara i kontakt med Hankens studerande genom riktade punktinsatser