Provföreläsning: The internationalisation of international new ventures - Man Yang

Plats
Vasa,
Online
Rum
307
Forskardoktor Man Yang från Institutionen för företagsledning och organisation håller en provföreläsning den 14.11 kl 15.00-15.30 på Hanken i Vasa. Rubriken är The internationalisation of international new ventures (INVs).

Du kan också delta i provföreläsningen online i Teams.

Länk till evenemanget:
Provföreläsningen The internationalisation of international new ventures (INVs).

Internationella nya företag (International New Ventures, INV) är företag som från början strävar efter att "uppnå betydande konkurrensfördelar genom att använda resurser och sälja produkter i flera länder" (Oviatt & McDougall, 1994, s. 49) (Egen översättning från engelska). I denna provföreläsning visar Man hur man identifierar INV, analyserar INV:s internationalisering och utforskar de viktigaste faktorerna som påverkar tidig och snabb internationalisering. 

Mans provföreläsning är relaterad till hennes forskning om internationellt entreprenörskap och internationalisering av små och medelstora företag. Hennes nuvarande forskningsintressen omfattar även hållbart entreprenörskap, kvinnligt entreprenörskap, marknadsföring, utveckling av hållbarhetsdrivna entreprenöriella ekosystem och ansvar relaterat till ekosystem.