IPR University Center seminarium: Utbildning om upphovsrättsavtal för upphovsmän och utövande konstnärer

Plats
Online
Rum
Teams
IPR seminarium 2 banner
Välkommen på IPR University Centers seminarium om DSM-direktivet den 15 februari klockan 14–16 via Teams.

Den nya upphovsrättslagen trädde i kraft i våras - visste du att reformen har stärkt upphovsmännens och de utövande konstnärernas avtalsställning? Genom avtal kan upphovsmän och utövande konstnärer komma överens om användningen av sina verk och prestationer och få ersättning för detta. Seminariet kommer att presentera bestämmelserna om upphovsrättsavtal och diskutera hur man förhandlar och kommer överens om upphovsrättsavtal. Seminariet är på finska. Anmäl dig till seminariet via denna länk

Läs mer om seminariets program på finska här