IPR University Center seminarium: Ändringar i upphovsrättsavtal och implementering av DSM-direktivet i Finland

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Lilla Hangö
IPR seminarium banner
Välkommen på IPR University Centers seminarium om DSM-direktivet den 13 februari klockan 10–12 i Lilla Hangö i Business Lab eller via Teams.

Genomförandet av DSM-direktivet i Finland har krävt ändringar i kapitel 3 i upphovsrättslagen. Ändringarna syftar till att stärka upphovsmännens och de utövande konstnärernas ställning i avtalsförhållanden. Under seminariet diskuteras ändringarna i upphovsrättsavtal och ändringarnas inverkan på avtalspraxis inom de kreativa branscherna i en paneldiskussion med experter från området. Seminariet går på finska. Anmäl dig till seminariet via denna länk.

Läs mer om programmet under seminariet på finska här