Högskoledagen

Plats
Helsingfors
Välkommen på den årliga Högskoledagen till Hanken, torsdagen 2 november 2023! Vi ser fram emot att få träffa studerande på andra stadiet för att berätta mer om studierna hos oss.

 Dagens program:

9.30 Samling vid Senatstorget 
10.00 Bussarna åker iväg 

10.15-11.15 Program i Hankens festsal

Information om Hanken, studentpanel, ansökningsinfo, Hankeit berättar om utbyte.

11.15-11.55 Miniföreläsningar 

Antingen i redovisning, finansiell ekonomi, företagsledning & organisation eller marknadsföring

12.15 Ankomst till torget 
12.30 Lunch 
13.30 Samling vid torget 
13.45 Bussarna åker iväg från Senatstorget 

14.10-15.10 Program i Hankens festsal

Information om Hanken, studentpanel, ansökningsinfo, Hankeit berättar om utbyte.

15.10-15.45 Miniföreläsningar 

Antingen i redovisning, finansiell ekonomi, företagsledning & organisation eller marknadsföring

15.50 Avfärd mot torget 
16.15 Bussarna återvänder till Senatstorget 

Vi ser fram emot att välkomna er till Hanken!