Hanken Insights: Alumni - Global banking realities med Martina Abrahamsen

Plats
Helsingfors
Rum
Lilla Hangö, Hanken Helsingfors
Banner med bild på Martina Abrahamsen
Välkommen på Hanken Alumni Insights med alumn Martina Abrahamsen, direktör på UBS Switzerland AG. Martina är erfaren inom bankvärlden med en bred internationell bakgrund inom finansvärlden. Martina är passionerad förespråkare för diversitet inom branschen. 

Under detta frukostevenemang kommer Hankenalumn Martina Abrahamsen att tala om sin karriärstig från lokala startgropar till den globala arbetsmarknaden inom finanssektorn. Martina kommer att fokusera på viktiga milstolpar, utmaningar och lärdomar som hon fått under sin karriär. Vi kommer att få höra viktiga insikter om realiteterna inom den globala bankvärlden, marknadstrender, samt om utmaningar och möjligheter för avancerande inom karriären. Vi kommer också att få ta vara på praktiska tips om hur man kan framgångsrikt navigera en karriär inom finansvärlden, inklusive nätverkande och kompetensutveckling, samt hur man bäst tar vara på internationella möjligheter.

Martina är en passionerad förespråkare för könsmångfald inom bank och finansvärlden och därför kommer hon också dela med sig sina tankar kring hur man kan förespråka inklusivitet och speciellt uppmuntra kvinnor i branschen. I slutet av evenemanget kommer det att finnas möjlighet för frågor. 

Program

8.45
Frukost sponsorerat av Hanken Partner Niord Opens in new window  som del av Niords partnervecka på Hanken 18-22.3 Opens in new window

9.00-10.00
Välkomstord

Global Banking Realities: A Personal Story and Practical Advice for Aspiring Finance Professionals and Enthusiasts
Martina Abrahamsen, Director at UBS Switzerland AG

Frågor från publiken är välkomna.
Evenemanget hålls på engelska och är öppet för studenter, alumner, personal och vänner av Hanken. Den sista dagen att registrera sig är 14.3.

Om du har frågor kring evenemanget så får du gärna kontakta alumni@hanken.fi eller careerservices@hanken.fi.