Disputation - Trang Thi Quynh Dinh

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
Mountains on doctoral defence banner
Doktorand Trang Thi Quynh Dinh disputerar i ämnet entreprenörskap och företagsledning med avhandlingen "Essays of Enduring in Entrepreneurship".

Doktorand: Trang Thi Quynh Dinh
Huvudämne: Entreprenörskap och företagsledning
Avhandlingsmanuskriptets titel: Essays of Enduring in Entrepreneurship
Opponent och universitet: Biträdande professor Ewald Kibler Aalto University School of Business
Kustos: Professor Joakim Wincent Hanken 

Avhandlingen kan läsas i sin helhet här när den har publicerats.

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via länken här.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.