Disputation - Qifeng Yan

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
Bannerbild
Doktorand Qifeng Yan disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar med avhandlingen "Mitigating the Mutual Impacts between Climate Change and Humanitarian Supply Chains".

Doktorand: Qifeng Yan
Huvudämne: Logistik och samhällsansvar
Avhandlingsmanuskriptets titel: Mitigating the Mutual Impacts between Climate Change and Humanitarian Supply Chains
Opponent och universitet: Bente Flygansvaer, BI Norwegian Business School
Kustos: Diego Vega

Avhandlingen kan läsas i sin helhet via denna länk

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.