Disputation - Pekka Buttler

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
Disputation
Doktorand Pekka Buttler disputerar i ämnet företagsledning och organisation med avhandlingen "Project concepts, project concept design, and other topics affecting the front-end of projects".

Doktorand: Pekka Buttler

Huvudämne: Företagsledning och organisation

Avhandlingsmanuskriptets titel: Project concepts, project concept design, and other topics affecting the front-end of projects

Opponent och universitet: Bjørn Sørskot Andersen, Professor, PhD, Norwegian University of Science and Technology, NTNU

Kustos: Frank den Hond

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via denna länk.

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via den här länken

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.