Disputation - Anna Maaranen

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
disputation maaranen
Doktorand Anna Maaranen disputerar i ämnet företagsledning och organisation med avhandlingen "Socio-technological encounters and new discursive dynamics in social media spaces ".

Doktorand: Anna Maaranen
Huvudämne: Management and Organisation
Avhandlingsmanuskriptets titel: Socio-technological encounters and new discursive dynamics in social media spaces 
Opponent och universitet: Sine Nørholm Just, PhD, Professor, Roskilde University
Kustos: Janne Tienari
 

Avhandlingen finns i sin helhet här

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via den här länken

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.