Disputation - Ali Malik

Plats
Online
banner med information om Ali Maliks disputering
Doktorand Ali Malik disputerar i ämnet finansiell ekonomi med avhandlingen "Essays on the Impact of Policy Uncertainty on the Financial Markets".

Doktorand: Ali Malik
Huvudämne: Finansiell ekonomi
Avhandlingsmanuskriptets titel: Essays on the Impact of Policy Uncertainty on the Financial Markets
Opponent och universitet: PhD, Robert S. Parker Chair, Professor of Business Administration, Turan Bali, Georgetown University
Kustos: PhD, Professor of Finance Gonul Colak Hanken School of Economics

Avhandlingen kan läsas i sin helhet här

 

Disputationen hålls online. Deltagarna kan delta via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.