Hankens faktureringsadress

Hankens faktureringsadress

Faktureringsanvisningar

Hanken behandlar sina fakturor elektroniskt. De inhemska leverantörer som inte har möjlighet att sända nätfakturor från sitt faktureringssystem får tillgång till den avgiftsfria leverantörsportalen, där fakturor kan skapas och skickas elektroniskt. Efter registrering (länk nedan) skickas en inbjudan till portalen. Alla fakturor bör innehålla en numerisk referens, som beställaren anger, och beställarens namn (efternamn + förnamn).

Adress för nätfakturor

EDI-kod (OVT-tunnus): 003702459077
Operatör: CGI
Operatörens förmedlarkod: 003703575029
PEPPOL Participant ID: 0037:003702459077

Adress på fakturabilden:

Svenska handelshögskolan
PB 839
00074 CGI

Leverantörsportal

Registrering:
https://e-lomake.fi/lomakkeet/6534/lomake.html.
Portalen:
https://www.laskuhotelli.fi/portaali

Observera att fakturor som skickas till felaktig adress inte når Svenska Handelshögskolan och inga meddelanden om oförmedlade fakturor skickas till avsändaren.