|
Högskolans närvaroanmälda grundexamenstuderande har rätt till studenthälsovård och en studiepsykolog.