|
Utbildningen, studerandes ställning och olika studieärenden regleras genom lagstiftning och Hankens interna bestämmelser.